Persbericht

Veel bewoners hebben interesse in duurzame energie. En
lagere woonlasten zijn ook altijd welkom. Thuisvester en
Woonkwartier hebben duurzaamheid én lage lasten hoog
op de agenda staan. Om zoveel mogelijk bewoners gebruik
te kunnen laten maken van zonne-energie stelden
ze hun hoogbouwdaken beschikbaar aan zonnecoöperatie
Uitonsdak. Zij gaat daar dit jaar zonnepanelen op leggen.

Een groot deel van de bewoners heeft een brief met
een aanbod van Uitonsdak gekregen. De eerste 1.500
aanmelders kunnen lid worden door eenmalig 15 euro
te betalen. Ruim 1.200 bewoners hebben dat inmiddels
gedaan. Ze besparen daarmee 15 jaar lang jaarlijks ongeveer
100 euro op de energierekening.
Er is nog een beperkt aantal panelen beschikbaar en vol is
vol! Bewoners die zich niet zelf kunnen aanmelden, kunnen
hulp vragen aan familie of vrienden of de klantenservice
van Thuisvester of Woonkwartier bellen.