Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op.

Direct contact

We hebben uitgesproken dat we proberen om dit jaar alle leden evenveel voordeel te geven. Op 11 april hebben we al laten weten in dit bericht dat we verwachten dat u ongeveer €20 voordeel ontvangt. Voor postcodegebied Oosterhout verwachten we dat dit nog steeds ongeveer €15 tot €20 zal zijn, dus we zullen de andere leden dan ook minstens tot dit bedrag proberen te compenseren. Het ziet ernaar uit dat we dit gaan halen.

Ja, u kunt zich afmelden als lid van Uitonsdak. Let op: u ontvangt dan ook geen voordeel meer. Opzeggen kan alleen schriftelijk per post of per email. Vermeld daarbij uw naam, adres en emailadres. U kunt u een mail sturen naar [email protected]

Op dit moment kunt u zich niet aanmelden als lid van Uitonsdak. De huurders die op de wachtlijst staan ontvingen hierover in juli 2022 een mail.

We verwachten nog steeds dat het voordeel dit jaar toch meer wordt dan de eenmalige inleg van 15 euro, ondanks de tegenvallers. Het voordeel dat u ontvangt de komende jaren kunt u daarbij optellen. U schiet er dus niet bij in als u lid blijft. Wel zijn de verwachtingen niet waargemaakt. Dit is mogelijk een reden voor u om geen lid te blijven. Als u dit wenst, kunt u tot 30 september 2022 opzeggen.

Dit kan in de app ‘Voorstroom’. Omdat de opwek per postcodegebied nu zo verschillend is, hebben we de leden nog geen uitnodigingen verstuurd om zo verwarring te voorkomen. We willen alsnog leden gaan uitnodigen voor de app wanneer we er goede uitleg bij kunnen geven. Dit zijn we de komende maanden van plan.

Het kan zijn dat Woonkwartier of Thuisvester nieuwe of andere daken aanwijst waarop zonnepanelen gelegd kunnen worden. Helaas is zorgvuldig onderzoek nodig en dit kost veel tijd. Over hoe kansrijk het is dat er nieuwe daken worden toegevoegd is nu niets bekend, maar wij houden u op de hoogte op onze nieuwspagina.

Er zijn drie redenen waarom de 100 euro korting niet wordt gehaald. De formule van Uitonsdak is dat leden korting krijgen op de energiebelasting. Door de hoge energieprijzen besloot de overheid om deze energiebelasting te verlagen. In ieder geval tot eind 2022. Hierdoor heel Nederland dat voordeel. ook is er in 2022 uitloop van de verwachte planning door tegenvallers tijdens het onderzoek en de uitvoering. Als laatste zijn er in sommige gebieden minder zonnepanelen geplaatst doordat daar een aantal daken toch niet geschikt waren.

Als het project gereed is, hebben we in totaal 4135 zonnepanelen gelegd verdeeld over 23 daken. Elk paneel heeft een vermogen van 455 Wp. Met z’n allen onze panelen jaarlijks dan zo’n 1 miljoen kWh op, ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 400 huishoudens. Dit is een besparing van zo’n 500 ton CO2.

U hebt zich aangemeld, maar bent op een wachtlijst geplaatst. Helaas! Dat betekent dat er geen vrije panelen meer zijn. Zodra er weer zonnepanelen vrij komen krijgt u van ons bericht. Zolang u op de wachtlijst staat hoeft u ook geen lidmaatschapsgeld te betalen.

Nee, er verandert niets aan uw huisaansluiting en we hoeven ook uw woning niet in.

Het kan zijn dat u uw elektriciteit, gas en/of warmte betaalt via de servicekosten als totaalpakket. In dat geval hebt u geen eigen aansluiting en ook geen eigen energierekening. Jammer genoeg kunt u dan niet meedoen.

U ontvangt een email met als onderwerp: uw inschrijving voor Uitonsdak. Deze bevestiging van uw inschrijving komt uit onze ledenadministratie. Voor deze administratie maakt Uitonsdak gebruik van het bedrijf Voorstroom. Na uw inschrijving ontvangt u van ons een ledenovereenkomst op uw naam voor uw eigen administratie. Als de panelen bij u in de buurt zijn aangesloten en stroom opwekken, kunt u de opbrengst volgen in de app van Voorstroom.

Om alle leden van Uitonsdak mee te laten profiteren van de zonnestroom, maken we gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief. Deze wordt ook wel de Postcode-roos-regeling genoemd. Dit is een fiscale regeling. Meer informatie kunt u vinden op de site van Hier Opgewekt.

De korting op de energiebelasting wordt 1 keer per jaar verrekend door uw energieleverancier. Meestal gebeurt dit bij het opmaken van de jaarnota. Het kan zijn dat u het (credit) bedrag van de korting krijgt teruggestort op uw bankrekening. Soms verrekent de energieleverancier de korting met het volgende termijnbedrag. De manier van teruggave is afhankelijk van welke energieleverancier u hebt.

Kijk even in uw “spam”, reclame of ongewenste e-mail. Het kan zijn dat de bevestiging daarin is gezet. De email is afkomstig van: [email protected]

Bewoners van bijvoorbeeld eengezinswoningen kunnen zelf zonnepanelen (laten) plaatsen. Bewoners van flatgebouwen hebben deze mogelijkheid niet. Daarom krijgen eerst flatbewoners de mogelijkheid om lid te worden en zo ook mee te doen aan de opwek van schone energie. Voorwaarde is wel dat zij in de buurt van de zonnepanelen wonen. Het kan zijn dat u daarom geen brief hebt ontvangen.

De app is gratis en is te downloaden via de Appstore of Google Playstore. Een uitnodiging om hem te downloaden wordt verstuurd zodra de zonnepanelen bij u in de buurt zijn aangesloten en hun werk doen. U kunt daarop direct zien wat het lidmaatschap u oplevert.

Meld u tóch aan!
Als uw energieleverancier niet in de lijst met deelnemende energieleveranciers staat, raden wij u aan om u tóch aan te melden. Het kan zijn dat uw energieleverancier zich (nog) niet heeft uitgesproken over deelname. Het kan ook een nieuwkomer zijn en nog niet aan de lijst zijn toegevoegd. In alle gevallen reden om wel aan te melden. Mocht uw energieleverancier echt niet meedoen, overweeg dan een overstap.

De korting gaat lopen zodra de zonnepanelen in uw buurt op het dak liggen en zijn aangesloten op het net. Het gehele project heeft een looptijd van maximaal 1,5 jaar vanaf maart 2021. Het kan dus zijn dat uw korting pas in 2022 gaat gelden. Wegens omstandigheden en wijzigingen in de planning is de oplevering van alle 23 installaties naar achteren geschoven. Het doel is om alle installaties voor de bouwvak van 2022 aangesloten te krijgen. De korting gaat dus wat later in dan gepland. Via onze nieuwspagina houden we u op de hoogte over de voortgang.

De installatie, de garanties en alle bijkomende kosten voor het onderhoud van de zonnepanelen worden betaald uit de opbrengst van de zonnepanelen. Als lid betaalt u éénmalig €15,00. Er worden verder GEEN extra kosten in rekening gebracht omdat u deelnemer (lid) bent.

Zodra de zonnepanelen installatie bij u in de buurt is aangesloten, krijgt u een uitnodiging om gebruik te maken van de gratis app van Voorstroom. In deze app kunt u zien hoeveel “uw” zonnepanelen opwekken en wat het voordeel is. Als u lid bent van Uitonsdak, dan krijgt u een inlogcode om gebruik te maken van deze app.

De regeling waardoor u voordeel krijgt op uw energierekening heeft een looptijd van 15 jaar. Het voornemen was om deze regeling in te laten gaan vanaf 26 maart 2022. Het moment waarop ook de opstal van de daken is ingegaan. Helaas besloot de overheid in 2021 om deze regeling stop te zetten. Om toch deel te kunnen nemen aan deze regeling moesten we deze noodgedwongen laten ingaan op 1 april 2021. Het voordeel hiervan loopt tot 1 april 2036.

Het is goed om te weten dat de Zonnecoöperatie Uitonsdak de daken van de woningcorporaties dus langer in bruikleen heeft: tot 26 maart 2037. Is er in het jaar 2037 voldoende inkomsten van de stroomverkoop, dan kan dit ook ten goede komen aan de leden. In dat geval heeft u ruim 14,5 jaar voordeel. U ontvangt het voordeel ook als u verhuist naar een andere woning van Thuisvester of van Woonkwartier. Voorwaarde is dat de nieuwe woning binnen hetzelfde postcode gebied ligt.

Nee, u kunt bij ons geen energie afnemen. We zijn geen energieleverancier. Uitonsdak is een vereniging met zonnepanelen waar u lid van kunt worden. Als u lid bent, heeft u recht op een korting op de energiebelasting. Die korting krijgt u terug van uw energieleverancier.

Het voordeel dat u elk jaar krijgt is afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en hoe vaak de zon schijnt. Anders gezegd: hoeveel de zonnepanelen hebben opgewekt.

Een blanco ledenovereenkomst kunt u hier vinden. Deze ontvangt u op naam als u lid bent van Uitonsdak en u hebt uw lidmaatschap betaald.

Verhuist u binnen hetzelfde gebouw, dan blijft u gewoon lid. Verhuist u naar een andere flat in dezelfde 4 cijferige postcode en behoudt u dezelfde verhuurder, dan blijft u ook gewoon lid. Gaat u daarbuiten wonen, dan bent u geen lid meer. Geef in ieder geval wel uw verhuizing door op onze contactpagina.

De energieleveranciers zijn niet verplicht mee te doen aan de regeling. Als u een energieleverancier hebt die niet mee doet aan de regeling, raden wij u aan om over te stappen naar eentje die dit wel doet.
Naar de lijst met deelnemende energieleveranciers? Klik hier.

U kunt deelnemen door u in te schrijven op de pagina: aanmelden.